Visjon og verdier

Visjon: Gassco - sikrer energiforsyning

Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Vi utfører våre oppgaver profesjonelt og med høy integritet. Millioner av mennesker er avhengig av at vi leverer.

Vårt verdigrunnlag: Gassco - on TRACK

T - Transparent (Transparent)

R - Respektfull (Respectful)

A - Ansvarlig (Accountable)

C - Utfordrende (Challenging)

K - Kunnskapsrik (Knowledgeable)


Gassco skal alltid drive sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Kompetansen til medarbeiderne i Gassco er grunnlaget for en sikker og pålitelig gasstransport. Vi ser fremover og finner løsninger. Vi verdsetter talent og positivitet hos medarbeiderne. Målet er at alle skal oppleve utvikling i en sunn forretningskultur og et godt sosialt miljø. All adferd i Gassco skal være i tråd med våre verdier.