Styret

Gasscos styre

Jan Steffen Skogseth
Styreleder (født 1955). Skogseth har en Master of Science grad fra South Dakota School of Mines & Technology, og har mer enn 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap til leverandørindustri, i Norge og internasjonalt. Han var administrerende direktør i Aibel fra 2008 til 2017, og spilte en viktig rolle i etableringen av selskapet på flere kontinent. Skogseth har hatt flere styreverv inkludert styreleder for Norsk Industri Olje og Gass gjennom mange år. Han sitter nå i styrene i SR Bank ASA, Scatec Solar ASA og PSW Group AS.

Johan Einar Hustad
Styremedlem (født 1954). Hustad er professor og prorektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med ansvar for nyskaping. Hustad har vært instituttleder for Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og har hatt flere lederstillinger både ved NTNU og SINTEF. Han var dessuten leder for Senter for fornybar energi (NTNU-SINTEFIFE), nordisk forskningsprofessor for Nordisk energiforskning og gjesteprofessor ved Stanford University (USA). Hustad har vært medlem i en rekke nasjonale og internasjonale komiteer og fagråd. Hustad har vært styremedlem siden 2012.

Tor Rasmus Skjærpe
Styremedlem (født 1950). Skjærpe er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU og er i dag konsulent og leverer rådgivning innen olje og gass. Han var i perioden 2014–2016 ansatt i konsulentselskapet Proactima, hvor han leverte konsulenttjenester innenfor ledelse og risiko- og styringssystemer. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger både i Petoro og Norsk Hydro innenfor drift, teknologi, lisensstyring og strategi. Skjærpe har vært styremedlem siden 2016.

Anne-Lene Midseim
Styremedlem (født 1968). Midseim er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Hydro siden 1998 og er i dag konserndirektør for samfunnsansvar (CSR) og juridisk direktør. Midseim har hatt ulike lederroller i Hydro og jobbet blant annet for det norske Olje for utvikling-programmet (i Øst-Timor) som juridisk rådgiver for statsråden for naturressurser og energi. Før hun begynte i Hydro jobbet Midseim som partner i advokatfirmaet Vogt & co og som saksbehandler i Olje- og energidepartementet. Midseim har vært styremedlem siden 2019.

Brita Holstad
Styremedlem (født 1966). Holstad er utdannet MSc innen petroleumsgeologi ved Norges tekniske høgskole i Trondheim. Holstad har de siste årene vært administrerende direktør for Capricorn Norge AS og regionaldirektør for Cairn Energy PLC med ansvar for Norge og Storbritannia, samt administrerende direktør i Hess Norge AS.

Brynjar Aardal
Styremedlem, ansattes representant (født 1981). Han er overingeniør i Gassco AS, og er leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Brynjar Aardal har vært styremedlem siden 2016.

Toralf Bredahl
Styremedlem, ansattes representant (født 1962). Han jobber i it-avdelingen i Gassco AS, og er leder for arbeidstakerorganisasjonen NITO i Gassco. Toralf Bredahl har vært styremedlem siden 2020.

Lisbet Kallevik
Styremedlem, ansattes representant (født 1973). Hun er kommunikasjonsleder i Gassco og leder for arbeidtakerorganisasjonen IndustriEnergi. Lisbet Kallevik har vært styremedlem siden 2020.