Nøkkeltall

Gasstransport og finansielle størrelser i 2016 og 2017

GASSTRANSPORT 2017 2016
Leveransetilgjengelighet*1 (%)  99,48 99,71
Kvalitet*2 (%)  99,97 99,98
Gass levert gassterminalene i Europa (milliarder Sm3)  117,4 108,6
Største leveranse per døgn (millioner Sm3)  376,0 375,9
Gjennomsnittsenergi (kWh per Sm3  10,90 10,90
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn)   10,2 10
FINANSIELLE STØRRELSER 2017 2016
Brutto tariffer  27 670 mill. NOK 27 377 mill. NOK
Driftskostnader   5 382 mill. NOK   5 222 mill. NOK
Driftsinvesteringer   873 mill. NOK   860 mill. NOK
Større prosjekter  1 599 mill. NOK 1 257 mill. NOK

*1 Leveransetilgjengelighet:
Leveransetilgjengelighet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.

*2 Kvalitet: 
Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.

*3 Etan, propan, butaner, nafta og kondensat