Hvordan bli leverandør

Gassco benytter Achilles JQS som kvalifikasjonsordning. Achilles JQS er en EU-godkjent felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den norske og danske olje- og gasssektoren.

Ved anskaffelser over terskelverdiene i Forsyningsforskriften, skal leverandøren være registrert og godkjent i Achilles JQS.

Kontaktinformasjon Achilles JQS :

Achilles Information Centre AS Achilles Systems AS (Arendal)
Vikaveien 31
P.O. Box 1656
Stoa N-4817 HIS
Norway

Tel: +47 37 06 35 00
Fax: +47 37 06 35 01
Email: norway@achilles.com

Informasjon om Achilles JQS finnes på deres websider www.achilles.com. Gjennom kvalifisering og registret i Achilles JQS vil man bli vurdert som leverandør til Gassco, samt andre operatørselskaper som er tilknyttet kvalifikasjonsordningen. Samlet gjennomfører bransjen anskaffelser for flere milliarder kroner årlig.

Prekvalifisering – Trinn 1
For å bli kvalifisert/registrert som leverandør i Achilles JQS (trinn 1), må leverandøren fylle ut spørreskjema og egenerklæringer, samt tilfredsstille noen kvalifikasjonskrav:

- Selskapet må være et lovlig etablert foretak (firmaattest)
- Selskapet må være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon (revisorerklæring)
- Selskapet må ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring)
- Selskapet må ha (eller planlegger å innføre) et kvalitetssystem (egenerklæring)
- Selskapet må ha (eller planlegger å innføre) et HMS-system (egenerklæring)
- Selskapet kan svare på spørsmål i forhold til Corporate Responsibility (CR)

Trinn 2: Gassco - kvalifisering
For produkter/tjenester som utgjør en potensiell risikofaktor eller på andre måter er kritiske for Gassco sin virksomhet, er det internt krav om utvidet prekvalifisering.

Trinn 2 kvalifiseringen koordineres av teamet som er etablert for anskaffelsen som består av både kommersiell og teknisk ekspertise. Typisk innhold i dette vil være ;

1. Kommersielle og finansielle forhold:
Evalueringen vil være en videre utdypning av informasjon innhentet under trinn 1. Analysere utviklingen av finansielle forhold og kommersielle trender med tanke på gjennomføringsevne for det konkretet oppdraget. Demonstrere hvordan en ordre vil bli håndtert , hvilke produksjonsenheter som vil bli benyttet ,etc.

2. Teknisk vurdering:
Leverandøren må demonstrere at de innehar teknisk kompetanse og erfaring samt presentere sine typiske løsninger innenfor prosjektet/oppgaven som kvalifiseringen omfatter. Evne og kvalifikasjoner til å gjennomføre oppdraget inkludert områder som prosjektering, produksjon, testing og idriftsettelse.

Gassco krever erfaring innen produktområdet og referanser fra de siste års prosjekter. I tillegg innhentes typisk informasjon om: Antall personell som har erfaring innen produktområdet, produksjonsutstyr og kapasitet, Testfasiliteter og prosedyrer, Underleverandører, Lagring og transport, Planlegging og IT-support for rapportering og dokumentasjon, Service og reservedeler

3. Kvalitetssystem , HMS/Miljø
Trinn 2 setter spesifikke krav til at leverandøren skal ha en HMS og miljøpolicy samt et kvalitetssystem tilsvarende ISO 9001..

4. Etiske retningslinjer for leverandører
Gassco har etablert "Etiske retningslinjer for leverandører". Disse inneholder sanksjoner ved brudd på retningslinjene og inngår i kontrakts dokumentene leverandøren vil bli bundet av. Det stilles krav til at leverandøren aksepterer disse.