Pressekontakter

Spørsmål fra presse og media kan rettes til HR og kommunikasjonsavdelingen.

Randi Viksund
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 52 81 29 16
Mobil: + 47 415 11 302
E-post: rvi@gassco.no

Lisbet Kallevik
Kommunikasjonsleder
Telefon: +47 52 81 27 75
Mobil: +47 992 54 682
E-post: lka@gassco.no

Anne-Sofie Hagland
Spesialkonsulent, kommunikasjon
Telefon: +47 52 81 27 76
Mobil: +47 993 63 014
E-post: anh@gassco.no