Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder ved besøk på gassco.no.

Gassco forsøker hele tiden å forbedre sine nettsider og har derfor behov for å kartlegge og samle informasjon om besøk på disse sidene. Vi vil for ordens skyld derfor gjøre oppmerksom på at hvert besøk spores, men at denne informasjonen bare benyttes på et overordnet nivå. Vi bruker denne informasjonen til å analysere bruken av våre nettsider og for å forbedre kvaliteten på våre nettsider.

Normalt kan du besøke våre nettsider uten å avsløre hvem du er, eller gi opplysninger om deg selv. Våre web-servere registrerer bare domenenavnet, ikke e-postadressen, til dem som besøker nettsidene. Informasjonen blir samlet inn for å registrere antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke sider som blir besøkt og lignende. Informasjonen inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger.

Gassco bruker Google Analytics til å samle inn anonyme besøksdata for bedre å kunne forstå og forbedre bruken av våre nettsider. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av disse verktøyene kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

Vi vil videre forsikre deg om at denne informasjonen bare vil bli benyttet i anonymisert form og at den ikke vil bli solgt eller på annen måte benyttet kommersielt. Når det gjelder lenker eller pekere til andre nettsider kan vi imidlertid ikke ta ansvar for disse.

Forklaring av begreper
Personvernopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet. Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.