Kårstø-kontrakt til Aibel

Kårstø-kontrakt til Aibel

På vegne av operatøren Gassco har Statoil i dag tildelt Aibel en større oppgradering på Kårstø. Oppgraderingen består av tre delprosjekter som skal ferdigstilles i 2018.

Hovedjobben går ut på oppgradering av brannvann- og trykkavlastingsystemene samt kjeleoppgraderinger.

Hensikten med oppgraderingen er knyttet til teknisk integritet og aldring.

- Vi er svært fornøyd med å få Aibel med på laget, sier direktør for prosjektmodning og gjennomføring i Gassco, Alf Kristian Haugland.

– Sammen skal vi bidra til at gassleveransene ivaretas og Kårstøs integritet opprettholdes for framtiden. avslutter han.

Anlegget på Kårstø eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig.

For mer informasjon, vennligst kontakt Alf Kristian Haugland, mob. 91130060

(07.10.2016)