Evakuering av Nyhamna

Gassco og Norske Shell fikk gjennom politiet melding om en uavklart situasjon på Nyhamna gassanlegg i dag tidlig.

Politiet opplyser at situasjonen nå er avklart. 

Det ble det iverkssatt evakuering av anlegget og mobilisering av vår beredskapsorganisasjon. Som følge av politiets vurdering er ansatte nå på veg tilbake. 

Gasstransporten går som normalt og ble ikke påvirket av denne hendelsen.

Vår prioritet nå er ivareta våre folk, som kan ha opplevd situasjonen som skremmende. Vi vil gå gjennom hendelsen for å trekke læring av den, men det er opp til Politi og sikkerhetsmyndigheter å vurdere trusselnivå framover.