Ansatt i Gassco

Her kan du lese mer om hvilken bakgrunn ansatte har og hvordan det er å arbeide i Gassco.


– Jeg har bakgrunn som prosessingeniør hos Aibel og tok sivilingeniørutdannelsen innen offshore teknologi, industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger. Arbeidsoppgavene mine i Gassco er knyttet til videreutvikling av gasstransportnettverket og mottaksterminalene i Europa. Jeg har en spennende arbeidsdag og er en flittig bruker av prosessimuleringsverktøy.


– Bakgrunnen min har jeg innen maskinfag ved Bergen Ingeniør Høgskole, hvor jeg fortsatte innen prosjektering av prosessanlegg på NTH i Trondheim. Jeg begynte min karriere i Statoil på Mongstad som prosjektingeniør, og gikk senere inn i ulike lederstillinger innen drift, vedlikehold og modifikasjonsprosjekter på Mongstad og senere på Kårstø. I 2010 kom jeg som sjefsingeniør fra Statoil Forus til Gassco hvor jeg i dag har ansvar for driften av Kollsnes-anlegget.


– Jeg valgte å ta en master innen offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Jeg begynte som prosjektingeniør hos Offshore & Marine ASA og siden lederstillinger hos Plugging Specialists International ASA. Etter fire år i T.D.Williamson Offshore Services AS forlot jeg stillingen som Global Operations & Services Manager for å begynne i Gassco. Her jobber jeg med arkitektstudier som omhandler hvor morgendagens gasstransport skal gå. Vi går inn i en spennende fremtid hvor transportløsninger for olje nå skal utredes.


– Jeg begynte i Gassco som nyutdannet i 2008. Da var jeg ferdig sivilingeniør ved NTNU i Trondheim på linja Energi og Miljø innen retning varme- og energiprosesser. I Gassco arbeider jeg med systemanalyser av transportnettverket. Her analyserer jeg informasjon fra gassprodusentene på norsk sokkel for å kartlegge transportkapasitet og utfordringer knyttet til gasskvalitet.

 – Etter endt utdanning som motormann hos Solstad Shipping valgte jeg å ta en bachelorgrad i prosess- og energiteknikk på Høyskolen Stord/Haugesund (HSH). Jeg kom til Gassco etter to år som prosessingeniør hos Aibel i Haugesund. I Gassco jobber jeg i kontrollrommet hvor vi koordinerer og overvåker både kvalitet og mengde på all gasstransport i Nordsjøen. Arbeidsdagene er spennende, og ingen er like.