Kapasitetsbestilling og rapportering

Bestilling av kapasitet i gasstransportsystemet skjer via nett.

Kjøp og salg av kapasitet i gassrørledningene fra norsk kontinentalsokkel til Europa skjer via nettløsningen Gassco booking.

For å få tilgang til nettjenesten må selskapet du representerer være autorisert skiper.

Logg inn på Gassco booking 

På Gassco booking kan skipere:

- Booke kapasitet i primærmarkedet (Within Day, Short Term, Medium Term and Long Term)
- Ha oversikt over egne bookinger
- Kjøpe og selge kapasitet i sekundærmarkedet
- Sammenlikne egne nominasjoner og bookinger
- Ha oversikt over kapasitetssituasjonen
- Rebooke kapasitet når ekstra kapasitet er tilgjengelig
- Alle bookinger som gjøres på Gassco booking følger standardiserte avtaler (Terms and conditions)

Distribusjon av rapporter
Gassco Reports (GREP) er en nettjeneste hvor autoriserte brukere kan laste ned rapporter. Disse rapportene omhandler blant annet transporterte volumer gjennom hele transportsystemet og prognoser for skipningsplanlegging. Eksempler på brukere er skipere og operatører. Logg inn på Gassco Reports