Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass.

Det er olje- og gasselskapene som står for produksjonen og salget av norsk gass. Gassco har ansvaret for transporten.

Det er avgjørende at Europa kan stole på leveransene av gass fra Norge. Derfor er det vår målsetting å sørge for sikker og pålitelig transport av gass. Når man er avhengig av gass i hverdagen må man være trygg på at Gassco leverer som avtalt.