Søk sponsormidler

Gassco støtter lag, organisasjoner og arrangementer innen idrett og kultur. Vi støtter også tiltak knyttet til vern av dyreliv og naturmangfold.

For å forenkle saksbehandlingen av søknader om sponsormidler, vil alle søknader bli behandlet samlet en gang pr år.

For å bli med i vurderingen av sponsormidler for 2021, må søknad være sendt oss i perioden 1. desember 2020 – 1. februar 2021. Søknader og henvendelser som kommer før eller etter dette vil ikke bli behandlet. Ny søknad kan leveres året etter.

Følgende kriterier ligger til grunn for at vi behandler søknaden:

  • Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
  • Organisasjonen kan ikke bestå av en privatperson eller være en kommersiell virksomhet
  • Organisasjonen kan ikke være av politisk eller religiøs art
  • Organisasjonen må ha lokal forankring
  • Gassco sponser ikke enkeltstående reiser/turer eller aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø
  • Vi gir ikke støtte til utgivelser av musikk, litteratur og film og gir ikke direkte bidrag til bygging av idrettsanlegg, kulturbygg, naturstier o.l.
  • Alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt

Alle sponsorhenvendelser rettes til Anne-Sofie Hagland (mailto: anh@gassco.no)

For å behandle søknaden om sponsormidler, vil vi samle inn følgende personopplysninger om den som sender inn søknaden: navn, telefonnummer og e-post. Disse opplysningene vil kun bli benyttet av Gassco for å behandle søknaden og vil bli slettet når søknaden er behandlet. Vi vil ikke gi noen tredjeparter tilgang til opplysningene om deg.

Hvis du har noen spørsmål om dine personopplysninger eller dine rettigheter knyttet til vår behandling av disse, kan du kontakte Anne-Sofie Hagland på anh@gassco.no