Bærekraft

Bærekraft

Gasscos visjon er å sikre energiforsyningen.

Visjonen er i tråd med FNs bærekraftsmål om tilgjengelig ren energi for alle. Dette setter tydelige mål og gir prioritering for hva, hvordan og hvorfor Gassco skal arbeide for å levere sikker energi til millioner av mennesker hver eneste dag.