Søk sponsormidler

Gassco støtter lag, organisasjoner og arrangementer innen idrett og kultur. Vi støtter også tiltak knyttet til vern av dyreliv og naturmangfold. Gassco ønsker gjennom sitt sponsorarbeid å bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet vårt.

For å forenkle saksbehandlingen av søknader om sponsormidler, vil alle søknader bli behandlet samlet en gang pr år.

For å bli med i vurderingen av sponsormidler for 2018, må søknad være sendt oss i perioden 1. desember 2017 – 1. februar 2018. Søknader og henvendelser som kommer etter dette vil ikke bli behandlet. Ny søknad kan leveres året etter.

Følgende kriterier ligger til grunn for at vi behandler søknaden:

  • Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
  • Organisasjonen kan ikke bestå av en privatperson eller være en kommersiell virksomhet
  • Organisasjonen kan ikke være av politisk eller religiøs art
  • Organisasjonen må ha lokal forankring
  • Gassco sponser ikke enkeltstående reiser/turer eller aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø
  • Vi gir ikke støtte til utgivelser av musikk, litteratur og film og gir ikke direkte bidrag til bygging av idrettsanlegg, kulturbygg, naturstier o.l.
  • Alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt

Alle sponsorhenvendelser rettes til Anne-Sofie Hagland (mailto: anh@gassco.no)