Samfunn og sikkerhet

Samfunn og sikkerhet

Vi gjør til enhver tid vårt ytterste for å skape en sikker arbeidsplass for våre ansatte og de vi jobber sammen med.

Gode HMS&K-resultater er også en forutsetning for å oppnå positive forretningsmessige resultater.