Organisasjon

Per i dag har Gassco i overkant av 350 ansatte. Gassco er en funksjonsdelt linjeorganisasjon med enkelte stab- og støttetjenester.

 • Administrerende direktør

  Frode Leversund, administrerende direktør, har det overordnede ansvaret for alle enheter i Gassco.

 • Systemdrift

  Enheten har ansvar for planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av produktstrømmene fra feltene og gjennom det integrerte gasstransportsystemet til mottaksterminalene. Videre har enheten ansvar for drift og utvikling av IT-systemer. Ansvarlig for systemdrift: Kristin Kinn Kaste.

 • Anleggsstyring

  Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av hele det norske gasstransportsystemet, samt ivaretagelse av grensesnittet mot eierne av gasstransportsystemet. Det norske gasstransportsystemet består av prosessanleggene på Kollsnes og Kårstø, 8000 km rør, fire platformer, samt terminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Enheten baserer sitt arbeid på utstrakt støtte fra andre enheter i Gassco og med eksterne leverandører, hvor Statoil er den største.
  Ansvarlig: Jonathan Alcock.

 • Utvikling og innovasjon

  Enheten har ansvar for utvikling av det norske gasstransportsystemet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med selskapene på norsk sokkel, myndigheter og andre aktører. I arbeidet med Transportplanen og områdestudier identifiseres behovet for videreutvikling og etablering av spesifikke studier og prosjekter. Ansvaret omfatter også utvikling og gjennomføring av prosjekter med og uten TSP. Enheten er også ansvarlig for kommersielle avtaler, forhandlinger, juridisk rådgiving og anskaffelser. Videre har enheten ansvar for forskningsporteføljen (F&U) i selskapet.
  Ansvarlig: Øystein H. Rossebø

 • Økonomi og forbedring

  Enheten har ansvar for utarbeidelse av måleindikatorer, budsjett, regnskap, inn– og utbetalinger og rapportering for Gassco AS og de interessentskapene Gassco er operatør for. Enheten har videre ansvaret for selskapsstrategier og forbedring . Enheten skal være en pådriver for at selskapet manøvreres i henhold til fastsatte strategier, mål og styringsprinsipper.
  Ansvarlig: Inghild Storesund

 • Sikkerhet og kvalitet

  Enheten har ansvar for drift og oppfølging av ledelsessystem innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette dekker risikostyring, sikring, beredskap og informasjonsstyring, samt Gasscos totale tilsynsvirksomhet (internt/eksternt) og myndighetskontakt.
  Ansvarlig: Randi I. Viksund.

 • HR og kommunikasjon

  Enheten har ansvar for oppgaver innen personal og organisasjonsområdet, samt kontor og eiendom. Enheten har også ansvar for utarbeidelse av bedriftens informasjonspolicy og ivaretar pressetalsfunksjon for bedriften, samt intern informasjon og profilering. Ansvarlig: Alfred Skår Hansen.