Gassled

Fra og med 1. januar 2003 ble de aller fleste transportsystemene samlet i et nytt stort interessentskap, Gassled.

Gassled er interessentskap og den formelle eier av infrastrukturen forbundet med gasstransporten fra norsk sokkel.

Se oversikt over de ulike tariffområdene i Gassled

Gassled har ingen ansatte, og organiseres gjennom ulike komitéer med spesifikke oppgaver. Opprettelsen, med de kommersielle endringer dette medførte, er en av de mest omfattende endringer som har skjedd i norsk gassvirksomhet.

Gassleds eiere 

Petoro AS*   46,697 %
Solveig Gas Norway AS  25,553 %
Njord Gas Infrastructure AS  8,036 %
Silex Gas Norway AS 6,428 %
Infragas Norge AS 5,006 %
Statoil Petroleum AS 5,000 %
 CapeOmega AS 3,199 %
 Dea Norge AS 0,081 %
   
   
   


* Det er Petoro som forvalter statens direkte
økonomiske engasjement (SDØE)

Sist oppdatert: 07.11.2017.