Pressekontakt

Spørsmål fra presse og media kan rettes til HR og kommunikasjonsavdelingen.

Lisbet Kallevik
Kommunikasjonsleder
Telefon: +47 52 81 27 75
Mobil: +47 992 54 682
E-post: lka@gassco.no