Polarled

Den 482 km lange rørledningen Polarled skal knytte Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal.

Polarled medfører en utvidelse av det eksisterende transportsystemet og vil tilrettelegge for innfasing av ressurser fra eksisterende og fremtidige funn i Norskehavet.

Plan for anlegg og drift (PAD) for gassrørledningen Polarled ble formelt overlevert Olje- og energidepartementet 8. januar 2013.

Gassco hadde ansvar for Polarled-prosjektet fram til konseptvalg 21. desember 2011, da Statoil overtok ledelsen av prosjektet på vegne av Polarled-partnerne fram mot investeringsbeslutning. Gassco har også hatt ansvar for å lede den kommersielle prosessen mellom Polarled-partnerne og eiere av tilknyttede anlegg, og for aktiviteter knyttet til driftsforberedelser.

Startpunktet blir på Aasta Hansteen-feltet, nesten 1300 meter under havoverflaten og 300 kilometer vest for Bodø. Røret vil bli 36 tommer i diameter, og kapasiteten vil være opp til 70 millioner standard kubikkmeter gass pr dag (MSm3/d).

Partnere er Statoil, Petoro, OMV, Shell, TOTAL, RWE Dea, ConocoPhillips, Edison, CapeOmega og Wintershall.

Legging av rørledningen er ferdigstilt og forventet oppstart med gass fra Aasta Hansteen forventes mot slutten av 2018.


Sist oppdatert: 08.05.2017